Sự kiện nổi bật

Giới thiệu về các hoạt động của Trường Trung Cấp Nghề số 10 Bộ Quốc Phòng, khi tham gia học tại trường các bạn dễ dàng được hỗ trợ để có được những kiến thức chuẩn bị hành trang cho cuộc sống trong tương lai. Giúp các bạn sinh viên hoàn toàn tự tin với các kỹ năng được trang bị ở đây, tạo kiều kiện thuận lợi sau khi ra trường. Nhóm ngành điện, điện lạnh, sửa chữa ôtô là nhóm ngành hot nhất trong trường.

Giới thiệu chủ đề I

online-teaching-job

Căn cứ vào Công văn số: 3648/BQP ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ cho Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. Căn cứ vào các qui định hướng dẫn của Ban Quản lý Xuất khẩu lao động – Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý Lao động ngoài nước. Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu qui định; Thành lập bộ phận quản lý chuyên trách, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phòng học và giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo tiếng Hàn Quốc và đào tạo giáo dục định hướng tại Nhà trường.

Giới thiệu chủ đề II

online-teaching-job

Trường Trung cấp nghề số 10 – BTL Thủ Đô Hà Nội. Liên kết hợp tác đào tạo nghề tuyển chọn cho học sinh học nghề tại Nhà trường và cá nhân có nhu cầu học nghề và học tiếng Tham gia Xuất khẩu lao động tại Nhật bản. Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức đào tạo các lớp nghề đặc biệt là nghề Hàn CN cao 3G, 6G cho học sinh có nhu cầu Xuất khẩu lao động sang Nhật bản.