Trường Trung cấp nghề số 10 – BTL Thủ Đô Hà Nội. Liên kết hợp tác đào tạo nghề tuyển chọn cho học sinh học nghề tại Nhà trường và cá nhân có nhu cầu học nghề và học tiếng Tham gia Xuất khẩu lao động tại Nhật bản. Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức đào tạo các lớp nghề đặc biệt là nghề Hàn CN cao 3G, 6G cho học sinh có nhu cầu Xuất khẩu lao động sang Nhật bản.

 

dao-tao-xkld-nhat-ban-4 dao-tao-xkld-nhat-ban-3 dao-tao-xkld-nhat-ban-2 dao-tao-xkld-nhat-ban-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Địa chỉ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh – Trường 10/BTLTĐ Hà Nội.

Điện thoại: 04.35651959; 04.62851483