Thông báo tuyển sinh học nghề

Trường Trung cấp nghề số 10 – BQP

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ đợt 2 năm 2016 nhưu sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/8/2016

Thời gian khai giảng từ ngyà 06/9/2016 trở đi.

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: