Thông báo tuyển sinh học nghề

Thông báo tuyển sinh học nghề

Trường Trung cấp nghề số 10 – BQP Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ đợt 2 năm 2016 nhưu sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/8/2016 Thời gian khai giảng từ ngyà...